สร้าง Project Data science REST APIs

ชื่อผู้สอน

Khun Few

ราคาหลักสูตร

เร็วๆนี้

วันที่

วันที่จะแจ้งไปยัง email ของผู้สมัคร

Time

09.00 - 16.00

จำนวนผู้เข้าชม

118

วันที่ 1: Introduction to Golang
เนื้อหา:
* ภาษา Go (Golang) คืออะไรและความเป็นมา
* ความแตกต่างระหว่าง Golang กับภาษาอื่น ๆ
* ติดตั้งและการตั้งค่าสำหรับเริ่มต้นใช้งาน Golang
* พื้นฐานของ Golang: ตัวแปร, ประเภทข้อมูล, การควบคุม, ฟังก์ชัน
* การใช้งานและเข้าใจไลบรารีของ Golang
* Workshop

วันที่ 2: Introduction to Docker
เนื้อหา:
* เครื่องมือในการจัดการกับสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ที่ทำให้ Docker เกิดขึ้น
* แนวคิดพื้นฐานและกลไกของ Docker
* การติดตั้งและใช้งาน Docker
* การสร้างและใช้งาน Docker container
* Workshop

วันที่ 3: Introduction to CI/CD
เนื้อหา:
* ความหมายและประโยชน์ของ CI/CD ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
* Continuous Integration (CI) คืออะไรและเหตุผลในการใช้งาน
* Continuous Deployment (CD) คืออะไรและเหตุผลในการใช้งาน
* ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้งานใน CI/CD อย่าง Jenkins, GitLab CI/CD, และอื่น ๆ
* การสร้างและกำหนดความสำคัญในการเขียน pipeline ของ CI/CD
* Workshop

วันที่ 4: Introduction To Deploy Application
เนื้อหา:
* แนวคิดในการใช้ Docker ในการสร้างและจัดการกับแอปพลิเคชัน
* Workshop การเตรียมและกำหนดค่า Virtual Machine (VM) สำหรับการ Deploy แอปพลิเคชัน
* Workshop วิธีการ Deploy แอปพลิเคชันโดยใช้ Docker บน Virtual Machine
* Workshop วิธีการผูก Domain กับ Cloudflare

1.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการทำงานของ Git และสามารถนำไปปรับใช้กับตัวเอง และทีมได้
2.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux และคำสั่งพื้นฐานต่างๆ เช่น ubuntu , CentOS
3.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Docker และการนำไปใช้งานได้
4.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเขียน golang หรือภาษาอื่นๆเบื้อง เพื่อนำไปประกอบ Microservice และการนำไปใช้งานได้
5.เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้หลักการของ DevOps และสามารถนำไปใช้ในองค์กรได้
6.เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการของ CI/CD เครื่องมือต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้กับการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้
7.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสร้าง ทดสอบ และส่งมอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติได้
8.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งาน GitLab เพื่อเขียนโค้ด และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
9.เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้หลักการของ VM Instance และ Kubernetes เบื้องต้น และสามารถนำไปใช้งานได้ รวมไปถึง Service ต่างๆ
10.เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการทำงานและตั้งค่า Prometheus / Grafana และการทำ Monitoring ให้กับระบบได้
11.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบ Microservice ได้
12.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบงานผ่าน API Gateway ได้ตามที่กำหนด
13.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อ Domain จาก ผู้ให้บริการไปถึง Server ได้

ผู้เรียนต้องเคยเขียนโปรแกรม frontend Backend หรือเคยพัฒนาซอฟต์แวร์มาก่อน

Developer / Programmer / ฟรีแลนซ์ / ประชาชนทั่วไป

วันที่ ( 4 วัน ) เวลา 09.00 - 16.00 น. ** วันที่จะแจ้งไปยัง email ของผู้สมัคร
รูปแบบการสอน: สอนสด แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google meet หรือ Zoom
*มีสไดล์และคู่มืออบรมให้ (pdf)

ราคาพิเศษ 5,990 จากปกติ 8,990 บาท / ท่าน *ไม่มี vat มีหัก ณ ที่จ่าย 3%
*ไม่มี vat มีหัก ณ ที่จ่าย 3%
* ฟรี! คู่มือการอบรม ท่านละ 1 เล่ม (pdf)
* ฟรี! สไลด์ประกอบการสอน (pdf)